Yacht Club Andijk

Yacht Club Andijk

Yacht Club Andijk klinkt exclusief, maar blijft toch gewoon! Een club waar een ieder zichzelf kan zijn en de passie voor het zeilen (de watersport) met elkaar kan delen. Met deze club willen wij graag mensen samenbrengen, die houden van watersport, gezelligheid en sportiviteit. Binnen onze club willen we iedereen ruimte geven om mogelijke initiatieven te ontplooien.

Programma 2018

Yacht Club Andijk Clubavonden

Doel:               Op de Yacht Club Andijk clubavonden willen wij graag watersporters samenbrengen die elkaar beter willen leren kennen en hun kennis en ervaringen willen delen. Kernwoorden zijn: gezelligheid, uitwisselen en delen van de passie voor de watersport.

Wanneer:        elke 3e vrijdag van de maand* : 26 januari*, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni, 20 juli, 17 augustus, 21 september, 19 oktober, 16 november 21 december 2018.

Locatie:           Reguliere clubavonden zijn in de lounge van 1619 Eten en Drinken. Voor excursies of lezingen kan worden uitgeweken naar een andere locatie. Let op: consumpties zijn voor eigen rekening!

Tijd:                 19.00 uur – 22.00 uur

Naast de reguliere Yacht Club Andijk clubavonden, die in principe* altijd doorgaan, heeft de Evenementencommissie voor 2018 een aantal activiteiten op de kalender gezet. Dit is natuurlijk onder voorbehoud van weersomstandigheden en voldoende deelname. Opgave via de mail: evenementen.yca@gmail.com .

*tenzij anders vermeld

 

 

➤   Yacht Club Andijk Jaarvergadering

20 april houdt de Yacht Club Andijk haar eerste Jaarvergadering waar het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van 2017. Tevens is dit het moment waar mogelijk bestuursleden kunnen aftreden of gekozen kunnen worden. Locatie: lounge 1619 Eten en Drinken.

 

➤   Klusdagen op Jachthaven Andijk

Evenals vorig jaar organiseert de Jachthaven Andijk weer de klusdagen op de haven. Het havenpersoneel nodigt u tijdens de klusdagen graag uit voor een warme kop soep. De Yacht Club Andijk zal op deze dagen promotie doen om nieuwe leden te werven.

 

➤   KNRM-dag

Zaterdag 28 april. Altijd een gezellige boel op de Jachthaven met diverse activiteiten op het hele haventerrein. De Yacht Club Andijk zal vandaag geld inzamelen voor de KNRM en promotie doen om nieuwe leden te werven.

 

➤   Opening van het vaarseizoen 2018

18 mei zal het drijvende terras in de haven gevuld worden met clubleden van Yacht Club Andijk die met elkaar het nieuwe seizoen op gepaste wijze met een openingsborrel zullen inluiden.

 

 

➤   Zeiltocht 6-uurs Van Andijk

In navolging van het succes van vorig jaar zal  zaterdag 23 juni tijdens de 6-Uurs Van Andijk weer op het scherpst van de snede gestreden worden om de Bloemkoolbokaal. De tocht zal weer op het IJsselmeer gevaren worden. Nadere informatie over de 6-Uurs volgt.

 

➤   Yacht Club Andijk Barbecue

15 september organiseert de Yacht Club Andijk  de barbecue.

 

➤   Weekend Zeiltocht

Eind september/begin oktober is er een weekendtocht voor de clubleden. Op zaterdagochtend is het palaver en op zondagmiddag zullen we weer terug zijn in de Jachthaven van Andijk.

 

➤   Diverse lezingen en activiteiten op de reguliere clubavonden.

Voor de invulling van de clubavonden heeft u diverse suggesties gedaan. Een spelavond, muziekavond of een whiskyproeverij zijn opgenoemd. Ook een bezoek aan een watersport-gerelateerd bedrijf of een museum staan op het lijstje. De evenementencommissie kijkt naar de mogelijkheden. Nadere berichtgeving volgt.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Bij alle activiteiten kunnen we uw vaardigheden, kennis, inzet of hulp goed gebruiken. We vormen met zijn allen de Yacht Club Andijk en u bent van harte uitgenodigd om te helpen waar het kan en waar u wilt. Heeft u interesse? Laat het ons weten en mail naar evenementen.yca@gmail.com .

 

Met vriendelijke groet,

 

De Evenementencommissie.

 

 

Yacht Club Andijk Clubtreffen

Ziel:                 Zu den Yacht Club Andijk Treffen möchten wir Wassersportler zusammenbringen, die sich besser kennenlernen und ihre Kenntnisse und Erfahrungen teilen möchten. Schlüsselwörter sind: Spaß, Austausch und Teilen der Leidenschaft für den Wassersport.

Wann:             Jeden 3. Freitag im Monat *: 16. Februar, 16. März, 20. April, 18. Mai, 15. Juni, 20. Juli, 17. August, 20, September, 19. Oktober, 16. November, 21. Dezember 2018.

Ort:                 Regelmäßige Clubtreffen sind in der Lounge von 1619 Eten en Drinken. Für Ausflüge oder Vorträge kann es auch woanders sein. Hinweis: Der Verzehr ist auf eigene Rechnung!

Zeit:                 19.00 – 22.00 Uhr

 

Zusätzlich zu den regelmäßigen Yacht Club Andijk -Clubtreffen, die grundsätzlich immer stattfinden, hat das Veranstaltungskomitee eine Reihe von Aktivitäten in den Kalender für das Jahr 2018 aufgenommen. Dies ist natürlich abhängig von Wetterbedingungen und ausreichender Teilnahme. Bitte melden Sie sich per E-Mail an: evenementen.yca@gmail.com

 

* sofern nicht anders angegeben

 

Yacht Club Andijk Jahrestreffen

  1. April hält der Yacht Club Andijk seine erste Jahrestagung ab, bei der der Vorstand Rechenschaft über das Jahr2017 ablegt. Dies ist auch der Moment bei dem Vorstandsmitglieder zurücktreten oder neu gewählt werden können. Ort: Lounge 1619 .

 

„Klusdagen“ in der Jachthaven Andijk

Wie schon im letzten Jahr organisiert der Jachthaven Andijk wieder die „Klusdagen“ im Hafen. Das Hafenpersonal lädt Sie gerne während der „Klusdagen“ zu einer heißen Tasse Suppe ein. Der Yacht Club Andijk wird an diesen Tagen Werbung für neue Mitglieder machen.

„Klus“ lässt sich nicht direkt übersetzen. „Kleine Reparatur“ trifft es noch am besten.

 

KNRM Tag

Samstag, 28. April. Immer eine gemütliche Atmosphäre in der Marina mit verschiedenen Aktivitäten im gesamten Hafenbereich. Der Yacht Club Andijk wird heute Geld für das KNRM sammeln und eine Rekrutierung für neue Mitglieder machen.

 

Eröffnung der Segelsaison 2018

Am 18. Mai werden wir im Hafen auf der schwimmenden Terrasse  mit den Clubmitgliedern von Andijk Yacht Club die neue Saison eröffnen.

 

6 Stunden Van Andijk

Nach dem Erfolg des letzten Jahres wird am Samstag, den 23. Juni, wieder das 6-Stunden-Rennen Van Andijk stattfinden. Während des Rennens werden wir wieder um den Bloemkoolbokaal kämpfen. Die Tour wird wieder auf dem IJsselmeer gesegelt. Weitere Informationen zum 6-Stunden-Programm folgen.

 

Yacht Club Andijk Barbecue

  1. September organisiert der Yacht Club Andijk den Grill.

 

Wochenend-Segeltörn

Ende September / Anfang Oktober gibt es einen Wochenendausflug für Clubmitglieder. Am Samstagmorgen ist das Palaver und am Sonntagnachmittag sind wir wieder im Yachthafen von Andijk zurück.

 

Verschiedene Vorträge und Aktivitäten an den regelmäßigen Clubabenden.

Für den Inhalt der Clubnächte haben Sie verschiedene Vorschläge gemacht. Ein Spieleabend, Musikabend oder eine Whiskyverkostung sind aufgeführt. Ein Besuch in einem Wassersportunternehmen oder einem Museum steht ebenfalls auf der Liste. Der Veranstaltungsausschuss befasst sich mit den Möglichkeiten. Weitere Berichterstattung folgt.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Wir können Ihre Fähigkeiten, Kenntnisse, Engagement oder Hilfe bei allen Aktivitäten nutzen. Wir alle bilden den Yacht Club Andijk und Sie sind herzlich eingeladen zu helfen, wo immer es Ihnen möglich ist und wo Sie wollen. Sind Sie interessiert? Lassen Sie es uns wissen und mailen Sie an evenementen.yca@gmail.com.

 

Mit freundlichen Grüßen,

 

Der Veranstaltungsausschuss.

 

 

Kortom veel te veel ideeën om op te noemen.
Mail: yachtclubandijk@gmail.com. Zie ook onze Facebook pagina Yacht Club Andijk

Word nu lid en ontvang een clubvaantje cadeau!
Lidmaatschap: € 25,- per jaar per schip.

Aanmeldformulier
Anmelde formular Mitgliedschaft
Huishoudelijk Reglement

Statuten

Tot ziens op een van onze evenementen!

Lennart Hendrix – voorzitter, Klaas Boot – secretaris – penningmeester,
Jan Narold – evenementencommissie, Richard Geurtz – evenementencommissie,
Patrick Brugman – bestuurslid, Carrie Knip – bestuurslid.

 

Volg je ons al op Facebook?