Jachthaven Andijk is voor watersporters een unieke jachthaven met 500 ligplaatsen, gelegen aan het IJsselmeer, een prachtig open vaarwater, uniek in West-Europa. In het winterseizoen biedt onze schepenloods bescherming aan zo’n 100 schepen, en we stallen ook nog eens zo’n 140 schepen op de wal.

Op ons terrein zijn naast onze eigen watersportwinkel nog diverse andere watersportgerelateerde bedrijven gevestigd, en niet te vergeten twee fantastische restaurants. Zo biedt Jachthaven Andijk de water­sporter alles wat hij nodig heeft.

Het Haventeam is een geweldig team om in en mee te werken. De sfeer is fantastisch. Open en eer­lijk, direct en respectvol. We runnen de haven met elkaar, vullen elkaar aan en helpen elkaar waar nodig.

Door toenemende activiteiten, de ambitie om meer diensten te verlenen en meer onderhoud in eigen beheer te doen hebben we ruimte voor en behoefte aan een

ASSISTENT HAVENMEESTER (m/v)

De assistent havenmeester assisteert bij het beheer van de haven. Samen met de beide havenmees­ters en de andere assistent-havenmeester ziet hij toe op de goede gang van zaken in de haven (vei­ligheid, orde, netheid). Daarbij vindt hij in zijn houding en gedrag de juiste balans tussen zijn rol als toezichthouder en zijn rol als gastheer en com­mercieel dienstverlener.

Samen met zijn collega’s zorgt de assistent havenmeester voor:

  • in het voorjaar het te water la­ten van de schepen uit de winterberging;
  • in het najaar het weer op het droge zetten en juist positio­neren van de schepen in de winter­ber­ging;
  • het in goede staat houden en verbeteren van gebou­wen, steigers, havenvoorzieningen, materieel, materiaal en gereedschap­pen;
  • de controle van de schepen die in de haven liggen of op de wal staan.

Het betreft werkzaamheden als hijsen, trekker- en heftruckrijden, de- en monteren van masten, af­stellen van scheepsbokken en steunen, groenonderhoud, afspuiten van schepen, lopen van controle­rondes, te woord staan van ligplaatshouders en andere gasten.

Wij zoeken een collega die beschikt over de technische vaardigheden om dit werk uit te voeren, en de sociale vaardig­heden om zijn verschillende rollen goed in te vullen. Daarbij verwachten we dat hij in staat en bereid is om in ons haventeam effectief en plezierig samen te werken. Daarbij zijn ook be­perk­te administratieve vaardigheden noodzakelijk.

Bij het hijsen van schepen en bij onderhoudswerkzaamheden zijn de havenmeesters en de assistent havenmeester voor hun veiligheid niet alleen van hulpmiddelen, maar óók van elkaar afhankelijk. Daarom is deze functie alléén geschikt voor kandidaten die fysiek geen bijzondere beperkingen hebben.

Wij verwachten dat de juiste kandidaat beschikt over MBO-4 in een passende richting of MBO-3 met voldoende en passende ervaring.

Jachthaven Andijk is jaarrond 7 dagen per week open. Dat betekent dat de (assistent) havenmeesters vaak ook in het weekeind en op feestdagen moeten werken.

Onze drukste tijden zijn de winterbergingsperiodes in voor- en najaar. Deze lopen van half maart tot half mei en van half september tot eind november.

We bieden een fulltime dienstverband aan. In overleg is een parttime dienstverband ook mogelijk, mits in onze beide drukste periodes fulltime wordt gewerkt. De te veel gewerkte uren worden dan in de rest van het jaar in overleg gecompenseerd.

Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de duur van één jaar. Daarna ligt bij gebleken geschikt­heid in beginsel omzetting naar een dienstverband voor onbepaalde tijd voor de hand.

Arbeidsvoorwaarden:

De functie assistent havenmeester is inge­deeld in salarisklasse 5 van de HISWA cao. Het salaris is af­hankelijk van opleiding en ervaring. Indeling in aanloopschaal 4 is uitgangspunt. Voor een full time medewerker is in salarisklasse 5 uitgroei naar € 2.802 per maand mogelijk. Vooruitlopend op de te verwachten inflatiecorrectie in de cao betaalt Jachthaven Andijk boven op het salaris een tijdelijke inflatietoeslag.


Sollicitatie:
Vragen over deze functie kunnen via mail worden gesteld aan janmol@jachthavenandijk.nl.

Sollicitatie is mogelijk door het sturen van een CV en motivatiebrief aan:

Jachthaven Andijk, t.a.v. Jan Mol, directeur
Nieuwe Haven 1
1619 JW  ANDIJK

of aan bovengenoemd emailadres.