Visserij

Al sinds de 17de eeuw tot ver in de jaren ‘30 van de vorige eeuw – net na de voltooiing van de Afsluitdijk – was de haven van Andijk een echte vissershaven. Het was de thuishaven van de Andijker vissers. Zo nu en dan meerden vissers uit andere plaatsen hier af om te schuilen voor slecht weer.

De visserij bleef geen vetpot. In de zestiger jaren liep de visvangst drastisch terug. De zogenoemde Buurtjeshaven raakte in verval.

Reconstructie

Een kleine groep gemotiveerde Andijkers ondernam actie om de haven te redden. Ze richtten watersportvereniging De Kreupel op. Al snel kreeg het idee voor het reconstrueren van de haven voet aan de grond. Nog aan te leggen ligplaatsen werden op voorhand verhuurd. Het hiermee verdiende geld was voldoende om de gedroomde haven ook daadwerkelijk aan te leggen.

Noodweer

In 1974 sloeg het noodlot toe. Een hevige storm richtte veel schade aan. Om de bestaande Buurtjeshaven bescherming te bieden, zou een nieuwe dijk gebouwd moeten worden. Daarin kon meteen een nieuwe, grotere haven worden aangelegd.

Stichting Jachthaven Andijk

WSV De Kreupel en de Gemeente Andijk staken de koppen bij elkaar en richtten samen Stichting Jachthaven Andijk op. In korte tijd wist deze stichting de nieuwe jachthaven te realiseren. Op 23 mei 1981 werd Jachthaven Andijk feestelijk geopend. De toenmalige burgemeester W. Veldhuizen nam als voorzitter zitting in het bestuur van Stichting Jachthaven Andijk.